PIANORECITAL DOOR ROBERT ROJER

Op Zaterdag 1 november 2008 werd met een pianorecital in het Theater Diligentia te Den Haag officieel een aanvang gemaakt met de activiteiten van onze stichting. Het pianorecital met werken van Jan Gerard Palm werd gespeeld door Robert A. Rojer, een achter-achterkleinzoon van Jan Gerard Palm en werd aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin in aanwezigheid van 88 nakomelingen van de componist evenals vele hoogwaardigheidsbekleders. Na afloop werd Hare Majesteit het eerste exemplaar van een boek over het leven en werk van Jan Gerard Palm en van een cd met een deel van zijn composities voor piano aangeboden.

artikel De Bach van de Antillen in de De Twentsche Courant

toelichting bij het recital

perscommentaar Antilliaans Dagblad van 3 november 2008

perscommentaar Antilliaans Dagblad van 4 november 2008

commentaar Willemstad Netwerk

familie met koningin Beatrix